• Vergroot het zelfvertrouwen van je kind

Kinderyoga

Kinderyoga bij Little Yogi Herentals


Vandaag de dag voelen alle kinderen, zelfs de kleinste kleuters, zich onder druk gezet om te presteren. Meestal ‘moeten’ kinderen zich aanpassen aan de grote, volwassen wereld en soms brengt dit wel eens emotionele of gedragsproblemen met zich mee. De hele dag stilzitten en doen wat van je wordt verwacht, is ook geen makkelijke opdracht, zelfs voor jou niet!

 

Kinderyoga gaat om plezier maken en zichzelf de ruimte geven om te ontdekken. Kinderen mogen hier zijn wie ze zijn, ook als ze iets niet durven of willen! Dit leert ze omgaan met hun eigen gevoelens en die van anderen en deze op een gezonde manier te uiten.

 

Binnen een les wordt er steeds in een thema gewerkt uit oa. de natuur, sprookjes en het dierenrijk. Er komen verschillende onderdelen aan te pas: muziek, dans, zingen, spelletjes, zintuigoefeningen, mindfullness, massage, ademhalingsoefeningen, yogahoudingen, visualisatie, meditatie, NLP, creatieve opdrachten... Door dit alles te combineren wordt op de belevingswereld van kinderen ingespeeld. Ze kunnen hun fantasie en emoties de vrije loop laten gaan en worden gestimuleerd in hun eigen (creatieve) ontwikkeling.

 

De kinderen worden steeds opgedeeld in kleine groepjes van ongeveer 8 kinderen volgens hun leeftijd en leefwereld.

 

Kinderyoga is er voor ieder kind, de positieve effecten zijn niet te ontkennen: * het verbetert de aandacht en de concentratie * het zelfvertrouwen groeit, het kind is rustiger en meer in balans en ontwikkelt zo een positief zelfbeeld * het bevordert het leerproces en het helder denken * het immuunsysteem versterkt * het leert kinderen de grenzen ontdekken van hun mogelijkheden en leert hen omgaan met beperkingen * het geeft een gevoel van veiligheid